browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Een stadspredikant voor Gent

Posted by on January 9, 2023

Sinds 1 november 2022 ben ik in de stad Gent aangesteld als stadspredikant. Vanuit de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), en naast de twee protestantse gemeentepredikanten in Gent, die van de Rabotkerk (Gent Noord) en van de Brabantdam-kerk (Gent Centrum). Maar wat moet je je nu voorstellen bij een stadspredikant? Waarin is die anders dan een ‘gewone’ predikant?

Misschien wordt het iets duidelijker als ik erbij zeg dat mijn ‘ondertitel’ die van straatpastor is. Dat geeft aardig aan wat op den duur mijn werkterrein moet worden: de straten van de stad Gent. Daarnaast geeft de titel ‘stadspredikant’ ook aan dat ik niet specifiek voor de Gentse VPKB-gemeenten werk, maar dat de hele stad mijn ‘gemeente’ is. En dan in het bijzonder die mensen in de stad die het meest kwetsbaar zijn.

Dat is nogal een opdracht! Vooral als je pas begonnen bent. De afgelopen twee maanden ben ik dan ook vooral bezig geweest met verkennen, mensen leren kennen, ontdekken wat er allemaal gebeurt in het Gentse sociale leven…. En dat is veel! Zo ben ik bijvoorbeeld al een paar keer een dagje meegelopen met straathoekwerkers in verschillende wijken. Dat zijn mooie ervaringen, dicht op de praktijk. Via de straathoekwerker van de wijk Rabot kwam ik trouwens terecht bij de ‘Gantoise Plantrekkers’, een voetbalclub voor daklozen en ex-daklozen die wordt georganiseerd vanuit de KAA Gent Foundation. Ik heb vroeger altijd gevoetbald, maar ik had nooit gedacht dat ik dat ook nog eens in het verlengde van mijn werk zou gaan doen….

Daarnaast heb ik eind november een toerke gemaakt langs verschillende Nederlandse collega’s. In België ben ik pas de tweede stadspredikant/straatpastor (en de allereerste in Gent), naast mijn collega Petra Schipper in Antwerpen. In Nederland is er in verschillende steden al langer een straatpastor actief, of soms zelfs meer dan één. Dat gebeurt in de grote steden zoals Amsterdam en Den Haag, maar ook in een provinciestad zoals Hoorn in de kop van Noord-Holland. Het waren heel diverse ontmoetingen, met heel diverse mensen in heel diverse situaties.

Zoals gezegd, er gebeurt veel in het Gentse sociale leven. Dat maakt het wel spannend om in dat geheel van alles wat al gebeurt, mijn eigen plek te vinden. Ik heb weliswaar al wat vage plannen; en dat hoeft in dit vroege stadium ook niet meer dan dat te zijn. Gaandeweg zal het allemaal wel concreter worden. In dit weblog hoop ik zo af en toe mijn ervaringen te kunnen delen als stadspredikant en straatpastor in de mooiste stad van België.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *