browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: pastoraat

Vriendschap

Eigenlijk kom ik ze altijd samen tegen. Als ik maar één van de twee zie, heb ik meteen de neiging om te vragen waar de ander is. Nu is dat niet evident, want Lech en Aleksander komen allebei uit Polen en onze communicatie gaat meestal in een mengsel van Engels en Frans. Lech was al … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , , | Leave a comment

Crimineel – en dus verloren?

Twee weken geleden schreef ik er al eens over, dat ons taalgebruik ertoe doet. Hoe we over mensen spreken bepaalt in belangrijke mate hoe we naar die mensen kijken. Als ik vertel dat ik in de gevangenis werk, is de reactie soms: “o, dan heb je dus met criminelen te maken?” En ga dan maar … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

De spanning uithouden

Ik heb het al eens eerder opgemerkt: er gebeurt veel in Gent. Op maatschappelijk gebied en ook op kerkelijk gebied. Het meest interessant vind ik dan vaak de plaatsen waar dit samenkomt. Eén van die plaatsen is de Dominicusgemeenschap aan de Blaisantvest. Afgelopen vrijdag was ik daar te gast omdat die wel eens meer over … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , , | 2 Comments

Back to basics

Zo af en toe ga ik wel eens op zondag voor in een kerkdienst, in Gent of daarbuiten. Vooral bij de twee Gentse protestantse gemeenten, want ik vind het belangrijk om als ’t ware “de straat de kerk binnen te brengen”. Maar soms ook op andere plekken. Afgelopen zondag was dat in Leuven, waar ik … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | Leave a comment

Dromen en visioenen

Op zondag 8 oktober werd ik in een volle Sint-Niklaaskerk bevestigd als stadspredikant voor Gent. Mijn preek, die ik omwille van de leesbaarheid een beetje heb bewerkt en ingekort, is hieronder te lezen. Een video van de bevestigingsviering is hier te vinden, met dank aan Tihamér Buzogány voor opname en montage. “Dan zullen zij hun … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , , | Leave a comment

Waardering

Vóór ik in Gent op straat kwam te werken, was ik een ‘gewone’ predikant in een ‘gewone’ Belgische protestantse gemeente. Bijna niet meer voor te stellen nu, maar zo is het begonnen. Alleen ging ik niet meteen in ‘mijn’ gemeente aan de slag, eens ik aangesteld was.

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | Leave a comment

Je gebroken hart laten helen

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van mijn verlof en daarna in dat van een internationale conferentie, waar ik uitgenodigd was om over mijn werk hier in Gent te vertellen. Weinig of geen straatverhalen dus over de laatste tijd. Wel een paar mooie ontmoetingen op die internationale conferentie, het zogeheten Belgisch-Duits Convent.

Categories: Overdenkingen | Tags: , | 1 Comment

Handen en voeten

Al ben ik dan de enige straatpastor in Gent, dat betekent natuurlijk niet dat ik alles maar in m’n eentje moet doen. Daar is in de eerste plaats de ‘klankbordgroep’, die met me meedenkt. Hier zitten mensen in uit ‘mijn’ kerkgenootschap, de Verenigde Protestantse Kerk in België – maar ook mensen uit de Gentse sociale … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Feest of geen feest?

De afgelopen ruime week stond onze schone stad helemaal in het teken van de Gentse Feesten: een groot festival met muziek, theater en allerlei andere evenementen. Vooral in de binnenstad, maar ook wel op andere plekken in Gent. Je kon er simpelweg niet omheen.

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Naast iemand staan

Eén van de taken van een pastor is, volgens een gangbare opvatting: naast mensen staan. Dat heb ik intussen zo vaak gehoord, dat het bijna een cliché geworden is. Maar ik ben er ook intussen achter, dat het helemaal geen cliché is en bovendien, dat je het soms heel letterlijk mag of moet nemen.

Categories: Ervaringen | Tags: , , | Leave a comment