browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: huiskamer

Eerste gasten in de huiskamer

Drie weken geleden is “Oe est?” – de ‘open huiskamer’ van het Gentse straatpastoraat – open gegaan. We hebben er als medewerkers-équipe intussen drie zaterdagmiddagen op zitten. Maar we hebben ook gemerkt dat een initiatief als dit tijd nodig heeft om te gaan ‘rondzoemen’.

Categories: Ervaringen | Tags: , , , , | Leave a comment