browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: ongedocumenteerd

Ongemakkelijk voorrecht

Eind maart was ik op het Belmundo Festival hier in Gent, een links politiek festival met activisten, anarchisten en meer van dat soort volk – waar ik me al sinds jaar en dag prima onder thuis voel, overigens. In het bijzonder was ik daar voor een ontmoeting met de mensen van ‘La voix des sans-papiers’ … Continue reading »

Categories: Ervaringen, Overdenkingen | Tags: , | 1 Comment