browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: omzwervingen

Open voor het onverwachte

Wat doet een stadspredikant op die zondagen dat ze niet zelf in de een of andere kerk voorgaat? Nou, die zondagen probeer ik zo goed mogelijk te verdelen tussen de twee Gentse VPKB-kerken, de Rabot en de Brabantdam. Maar vandaag even niet. Vandaag is het stralend weer, Kerstmis komt eraan dus de komende tijd zullen … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , | Leave a comment

Niemand gaat verloren

Eén van de dingen die ik de afgelopen paar maanden veel gedaan heb, is door de stad zwerven. Om de weg een beetje te leren kennen, maar vooral: om het gevoel te krijgen dat Gent ‘mijn’ stad is. Want een stadspredikant of straatpastor die zich een vreemde voelt in de straten van de stad: dat … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , | 3 Comments