Samen-werking

Al een tijdje zijn we – dat wil zeggen: ‘mijn’ Klankbordgroep en ik – bezig met plannen voor een inloop voor straatbewoners op zaterdagmiddag. En die plannen zijn steeds concreter aan het worden. Dit weekend had ik voor het eerst een bijeenkomst met de vrijwilligers-équipe. Mensen van verschillende herkomst, vooral uit de twee Gentse VPKB-gemeenten. We zijn er allemaal enthousiast over en willen er iets goeds van maken. Read more »

Categories: Ervaringen | Tags: , | 1 Comment

Metgezellen

Hij is één van de meest vriendelijke straatbewoners die ik ken: Adam uit Wallonië. Ondanks alle miserie die het straatleven met zich meebrengt, heeft hij onveranderlijk een positieve uitstraling waar je alleen maar bewondering voor kunt hebben. We communiceren in het Frans, waarbij hij soms hartelijk moet lachen om mijn gekke taalfouten – ja, logisch, het is weliswaar zijn moedertaal maar voor mij op z’n best mijn derde of zelfs vierde taal.

Eén van de redenen waarom Adam zoveel levensvreugde heeft, ligt wellicht in het feit dat hij zich nooit alleen hoeft te voelen. Want waar hij ook gaat, z’n twee honden gaan met hem mee. Read more »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Wijnstok en ranken – Een preek in de gevangenis

Wijnstok en ranken – Een preek in de gevangenis

Afgelopen maandag ging ik weer voor in de kerkdienst in de Nieuwe Wandeling, de gevangenis van Gent. Centraal stond een verhaal uit het evangelie van Johannes, waarin Jezus het beeld gebruikt van wijnstok en ranken. Een deel van mijn overweging vind je hieronder. Read more »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | 1 Comment

In memoriam voor een Gantoise Plantrekker

Nóg zie ik hem zitten, op een bankje in het plantsoen tegenover de Rabotkerk. Het is een vroege ochtend en in de kelder is het Open-Huisontbijt. Ik vraag hem binnen, maar hij heeft geen honger – zegt hij. Nochtans weet hij ruim een maand later nog steeds dat ik hem uitgenodigd heb. Alex van de Gantoise Plantrekkers.

Maar vorige week kregen we bericht dat hij overleden is. Veel te jong. Read more »

Categories: Ervaringen | Tags: , , | Leave a comment

Kostbaar in Gods ogen

Nu in België – zoals op zoveel plaatsen – de verkiezingen naderen, wil ik nog een keer stilstaan bij de rol van de taal die we gebruiken. Of dat nu is in verkiezingspropaganda of in gesprekken in het dagelijks verkeer. Bijvoorbeeld de taal over migratie en migranten, maar – dat ligt nóg iets dichter bij mijn dagelijks werk – de taal die we gebruiken als we het hebben over mensen aan de onderkant van de samenleving (dat is overigens ook vaak de plaats waar je migranten aantreft, maar dat is een ander verhaal). Of dat nu mensen zijn die op straat leven, mensen uit ‘achterstandsbuurten’, of bijvoorbeeld mensen in de gevangenis. Read more »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , , , | Leave a comment

Te gek voor woorden

Op Stille Zaterdag vierden wij Pasen in de Gentse gevangenis. Door verschillende incidenten in deze en andere gevangenissen en door stakingsdreiging van het personeel was het tot het laatste moment onduidelijk of de viering wel kon doorgaan. Eerder waren er al stevige beperkingen opgelegd: zo mochten we als aalmoezeniers geen maaltijd houden met de gedetineerden. In deze ietwat bizarre sfeer vierden wij de Opstanding van Christus in een met recht begeesterde Paasviering. Tijdens die viering hield ik onderstaande meditatie.

Read more »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | 1 Comment

Present!

Boven mijn werktafel hangt al bijna anderhalf jaar (dus ongeveer zo lang als ik al in Gent woon en werk) een poster. Je zou het een ‘infographic’ kunnen noemen: iets dat informatie geeft via plaatjes. De titel van deze ‘infographic’ is: “Zó ben je present – acht kenmerken van presentie”. De ‘presentie’ waar het over gaat, dat is niet zomaar een aanwezigheid maar het verwijst naar de ‘presentiebenadering’. Read more »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , , , , | 1 Comment

Onder de maaltijd

Af en toe loopt je dag helemaal anders dan gepland en kun je naderhand alleen maar vaststellen dat het eigenlijk heel plezant was dat je planning zo overhoop gehaald werd. Dat was deze week zo toen ik met Ernesto afgesproken had, een straatbewoner die regelmatig in één van de Gentse protestantse kerken komt. Gewoon, om eens bij te praten. Dat leek aanvankelijk niet zo op gang te komen, maar tegen de tijd dat ik weg moest kwam het opeens wél op gang. Read more »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , , | 1 Comment

Ervaringen delen

Soms komen dingen op een mooie manier samen. Vorige week had ik nog maar net genoten van een bezoek van een collega-straatpastor vanuit Nederland, toen een andere collega me een berichtje stuurde over een situatie die bij haar veel frustratie opriep – en zowel de situatie als de frustratie daarover waren voor mij volkomen herkenbaar. Diezelfde collega stuurde me ook een link van het interview met onze Haagse collega Kitty Mul, dat pas geleden op de Nederlandse TV werd uitgezonden in het programma Geloofsgesprek. Een interview waarin ook alweer zoveel herkenbaars voorbij kwam: vooral het belang om straatbewoners in de eerste plaats als mensen te zien. Want zij worden zo vaak als ‘oud vuil’ of nog erger gezien. Read more »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , , , | Leave a comment

Topervaring

In het kerkelijk jaar zitten we alweer twee zondagen in de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Op deze tweede zondag ging ik voor in de Brabantdamkerk, één van de twee kerken van waar uit ik (zoals dat in het kerkelijke jargon heet) wordt uitgezonden. Op het rooster, dat in de meeste kerken wordt gevolgd, stonden twee Bijbellezingen die allebei gingen over een ontmoeting met God zelf. En ze speelden zich allebei bovenop een berg af. Read more »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | Leave a comment