browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: gevangenis

Gezien en gehoord

Hij is een trouwe bezoeker van de kerkdiensten in de gevangenis: William, klein maar dapper. En tussendoor zie ik hem ook regelmatig. Maar afgelopen week was hij in de war, hoor ik van één van de ‘cheffen’ (zoals de cipiers genoemd worden). Nu wilde ik hem die dag toch al opzoeken, dus doe ik dat … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Wijnstok en ranken – Een preek in de gevangenis

Wijnstok en ranken – Een preek in de gevangenis Afgelopen maandag ging ik weer voor in de kerkdienst in de Nieuwe Wandeling, de gevangenis van Gent. Centraal stond een verhaal uit het evangelie van Johannes, waarin Jezus het beeld gebruikt van wijnstok en ranken. Een deel van mijn overweging vind je hieronder.

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | 1 Comment

Kostbaar in Gods ogen

Nu in België – zoals op zoveel plaatsen – de verkiezingen naderen, wil ik nog een keer stilstaan bij de rol van de taal die we gebruiken. Of dat nu is in verkiezingspropaganda of in gesprekken in het dagelijks verkeer. Bijvoorbeeld de taal over migratie en migranten, maar – dat ligt nóg iets dichter bij … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , , , | Leave a comment

Te gek voor woorden

Op Stille Zaterdag vierden wij Pasen in de Gentse gevangenis. Door verschillende incidenten in deze en andere gevangenissen en door stakingsdreiging van het personeel was het tot het laatste moment onduidelijk of de viering wel kon doorgaan. Eerder waren er al stevige beperkingen opgelegd: zo mochten we als aalmoezeniers geen maaltijd houden met de gedetineerden. … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | 1 Comment

Onder de maaltijd

Af en toe loopt je dag helemaal anders dan gepland en kun je naderhand alleen maar vaststellen dat het eigenlijk heel plezant was dat je planning zo overhoop gehaald werd. Dat was deze week zo toen ik met Ernesto afgesproken had, een straatbewoner die regelmatig in één van de Gentse protestantse kerken komt. Gewoon, om … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , , | 1 Comment

Crimineel – en dus verloren?

Twee weken geleden schreef ik er al eens over, dat ons taalgebruik ertoe doet. Hoe we over mensen spreken bepaalt in belangrijke mate hoe we naar die mensen kijken. Als ik vertel dat ik in de gevangenis werk, is de reactie soms: “o, dan heb je dus met criminelen te maken?” En ga dan maar … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Verschil maken

Vorige week schreef ik nog hoe machteloos je je soms kunt voelen in het werk dat ik doe. De reactie die ik van een aantal collega’s kreeg: onderschat niet wat voor verschil je maakt, zelfs al heb je het idee dat je niks hebt kunnen betekenen. De afgelopen week kwam ik er een paar keer … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | 1 Comment

Bajesklanten

Mijn liefde voor de rafelrand – om het zomaar te noemen – begon, denk ik, zo’n 33 jaar geleden. Op dat moment woonde ik nog in de Nederlandse provinciestad Wageningen, waar ik gestudeerd had aan de Landbouwhogeschool. Ik werkte met veel plezier als ‘duizendpoot’ op het bureau van de oecumenische studentengemeente, ik had een leuk … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , | Leave a comment