browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: gevangenis

Crimineel – en dus verloren?

Twee weken geleden schreef ik er al eens over, dat ons taalgebruik ertoe doet. Hoe we over mensen spreken bepaalt in belangrijke mate hoe we naar die mensen kijken. Als ik vertel dat ik in de gevangenis werk, is de reactie soms: “o, dan heb je dus met criminelen te maken?” En ga dan maar … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Verschil maken

Vorige week schreef ik nog hoe machteloos je je soms kunt voelen in het werk dat ik doe. De reactie die ik van een aantal collega’s kreeg: onderschat niet wat voor verschil je maakt, zelfs al heb je het idee dat je niks hebt kunnen betekenen. De afgelopen week kwam ik er een paar keer … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | 1 Comment

Bajesklanten

Mijn liefde voor de rafelrand – om het zomaar te noemen – begon, denk ik, zo’n 33 jaar geleden. Op dat moment woonde ik nog in de Nederlandse provinciestad Wageningen, waar ik gestudeerd had aan de Landbouwhogeschool. Ik werkte met veel plezier als ‘duizendpoot’ op het bureau van de oecumenische studentengemeente, ik had een leuk … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , | Leave a comment