browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Algemeen

Een stadspredikant voor Gent

Sinds 1 november 2022 ben ik in de stad Gent aangesteld als stadspredikant. Vanuit de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), en naast de twee protestantse gemeentepredikanten in Gent, die van de Rabotkerk (Gent Noord) en van de Brabantdam-kerk (Gent Centrum). Maar wat moet je je nu voorstellen bij een stadspredikant? Waarin is die anders … Continue reading »

Categories: Algemeen | Tags: | Leave a comment