browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: March 2023

Niemand gaat verloren

Eén van de dingen die ik de afgelopen paar maanden veel gedaan heb, is door de stad zwerven. Om de weg een beetje te leren kennen, maar vooral: om het gevoel te krijgen dat Gent ‘mijn’ stad is. Want een stadspredikant of straatpastor die zich een vreemde voelt in de straten van de stad: dat … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , | 3 Comments