browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: August 2023

Je gebroken hart laten helen

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van mijn verlof en daarna in dat van een internationale conferentie, waar ik uitgenodigd was om over mijn werk hier in Gent te vertellen. Weinig of geen straatverhalen dus over de laatste tijd. Wel een paar mooie ontmoetingen op die internationale conferentie, het zogeheten Belgisch-Duits Convent.

Categories: Overdenkingen | Tags: , | 1 Comment

Handen en voeten

Al ben ik dan de enige straatpastor in Gent, dat betekent natuurlijk niet dat ik alles maar in m’n eentje moet doen. Daar is in de eerste plaats de ‘klankbordgroep’, die met me meedenkt. Hier zitten mensen in uit ‘mijn’ kerkgenootschap, de Verenigde Protestantse Kerk in België – maar ook mensen uit de Gentse sociale … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Shit happens

Het mooie van internet en social media is dat je in contact kunt komen met mensen in andere landen en zelfs andere werelddelen, die je normaal gesproken nooit ontmoet zou hebben. Nu kunnen we natuurlijk twisten over de vraag, of er op het WereldWijde Web wel echt iets als ‘ontmoeting’ mogelijk is. Toch denk ik … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | Leave a comment