browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samen-werking

Posted by on May 12, 2024

Al een tijdje zijn we – dat wil zeggen: ‘mijn’ Klankbordgroep en ik – bezig met plannen voor een inloop voor straatbewoners op zaterdagmiddag. En die plannen zijn steeds concreter aan het worden. Dit weekend had ik voor het eerst een bijeenkomst met de vrijwilligers-équipe. Mensen van verschillende herkomst, vooral uit de twee Gentse VPKB-gemeenten. We zijn er allemaal enthousiast over en willen er iets goeds van maken.

Wat is onze bedoeling met deze inloop? Wat ons voor ogen staat is een plek om tot rust te komen, een plek zonder verplichtingen buiten zulke voor de hand liggende als: elkaar geen last bezorgen en met elkaar zorgen dat de sfeer goed blijft. Ik denk dat dat het belangrijkste is: een plek in het leven roepen waar mensen even niets móeten. Want als straatbewoner moet je veel: een plek vinden voor de nacht, zien dat je genoeg eten krijgt, je houden aan de afspraken met hulpverleners in allerlei soorten, en gaat u zo maar door. Het wordt geen plek voor hulpverlening (hoogstens om informatie te geven over waar de gasten dan wél terecht kunnen voor hulpverlening). Maar wél een plek waar ruimte is voor ieders verhaal. Van de vrijwilligers (en trouwens ook van mij zelf) wordt in de eerste plaats gevraagd om aanwezig te zijn, met hart en ziel. Het zal u niet verbazen, dat we uit willen gaan van de presentiebenadering.

Deze vraag, wat de bedoeling is van de inloop, nam een belangrijk deel in beslag van de voorbereidings­bijeenkomst van dit weekend. En het was fijn om hier zo samen over te praten. Als straatpastor werk ik toch wel vaak alleen, en om dan zo’n enthousiaste en positief ingestelde équipe bij elkaar te hebben is een zalige ervaring. Net als trouwens de bijeenkomst van ‘mijn’ Klankbordgroep een paar dagen eerder, waar we ook flink hebben zitten brainstormen over de vraag waar die voorbereidingsbijeenkomst allemaal over zou moeten gaan. Met elkaar in gesprek gaan over iets waar je samen voor gaat, dat vind ik één van de mooiste dingen die er zijn. Elkaar op ideeën brengen. Elkaar aanvullen. En vooral: voelen dat je het sámen gaat doen.

Ik vind het heel spannend, zo’n nieuwe inloop. Maar na twee van die bijeenkomsten van samen plannen maken en samen vorm geven aan dit nieuwe initiatief, heb ik er ook heel veel zin in!

One Response to Samen-werking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *