browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: stad

Handen en voeten

Al ben ik dan de enige straatpastor in Gent, dat betekent natuurlijk niet dat ik alles maar in m’n eentje moet doen. Daar is in de eerste plaats de ‘klankbordgroep’, die met me meedenkt. Hier zitten mensen in uit ‘mijn’ kerkgenootschap, de Verenigde Protestantse Kerk in België – maar ook mensen uit de Gentse sociale … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Shit happens

Het mooie van internet en social media is dat je in contact kunt komen met mensen in andere landen en zelfs andere werelddelen, die je normaal gesproken nooit ontmoet zou hebben. Nu kunnen we natuurlijk twisten over de vraag, of er op het WereldWijde Web wel echt iets als ‘ontmoeting’ mogelijk is. Toch denk ik … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , , | Leave a comment

Elkaar verstaan

Hoewel gesprekken een belangrijk deel van mijn werk uitmaken, loop ik vaker dan me lief is tegen allerlei soorten taalbarrières op tussen mij en de mensen die ik op straat en bijvoorbeeld bij de inloop tegenkom. Die kunnen zich voordoen doordat we letterlijk verschillende talen spreken. Veel van de Gentse straatbewoners komen van buiten België, … Continue reading »

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Feest of geen feest?

De afgelopen ruime week stond onze schone stad helemaal in het teken van de Gentse Feesten: een groot festival met muziek, theater en allerlei andere evenementen. Vooral in de binnenstad, maar ook wel op andere plekken in Gent. Je kon er simpelweg niet omheen.

Categories: Ervaringen | Tags: , , , | Leave a comment

Niemand gaat verloren

Eén van de dingen die ik de afgelopen paar maanden veel gedaan heb, is door de stad zwerven. Om de weg een beetje te leren kennen, maar vooral: om het gevoel te krijgen dat Gent ‘mijn’ stad is. Want een stadspredikant of straatpastor die zich een vreemde voelt in de straten van de stad: dat … Continue reading »

Categories: Overdenkingen | Tags: , | 3 Comments